Ostale odredbe

1) Prodavatelj daje pravo Kupcima koristiti sve usluge na „www.biolifec60.hr” samo za osobne potrebe, u nekomercijalne svrhe. Promjena sadržaja na „www.biolifec60.hr “, u bilo kojem njegovom obliku, zabranjena je kao i kopiranje, javno izvođenje i sl. Uporaba sadržaja „www.biolifec60.hr ” na drugim web stranicama je zabranjen.

2) Prodavatelj zadržava pravo dati prava za objavljivanje bilo kojeg materijala, dijelova „www.biolifec60.hr ” trećoj osobi samo u slučaju sklopljenog ugovora koji uređuje prava i obveze Prodavatelja i trećeg koji objavljuje informaciju.

3) Pri kupnji bilo kojeg proizvoda, koji je predmet autorskih prava ili prava intelektualnog vlasništva, Prodavatelj ne daje nikakva dodatna prava korištenja i objavljivanja, osim izrijekom dano pravo ili dozvola od proizvođača / distributera proizvoda.

4) Kada „www.biolifec60.hr ” odgovarajućim linkovima pruža mogućnost posjeta drugih web stranica drugih osoba, iste nisu u vlasništvu Prodavatelja i ovi Opći uvjeti u slučaju korištenja predmetnih web stranica na primjenjuju se u odnosu na Prodavatelja i Kupca. Prodavatelj te web stranice ne kontrolira i ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo koju od njih ili njihov sadržaj. Posjet tim stranicama u cijelosti je na vlastiti rizik Kupca i Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

5) Iako Prodavatelj ulaže izraziti napor kako bi sve objavljene informacije o proizvodu bile točne, moguće je da informacije o određenom proizvodu nisu ažurirane ili točne, a u tom slučaju će Prodavatelj obavijestiti Kupca koji je podnio narudžbu nakon čega Kupac ima pravo ostati kod svoje narudžbe ili je izmijeniti. Fotografije uz proizvode samo su ilustrativne prirode.

6) Prodavatelj zadržava pravo na objavljivanje sadržaja na engleskom jeziku u slučajevima kada:

  • se radi o nazivu proizvoda, dijelova istih ili funkcija na engleskom jeziku
  • se radi o izrazima na engleskom jeziku koji su općeprihvaćeni u hrvatskom jeziku odnosno da se radi o zajedničkoj terminologiji
  • postoji rizik da se značajne informacije ne mogu dovoljno precizno prevesti na hrvatski jezik, a da se ne izgubi njihovo značenje i smisao

7)  Prodavatelj ima pravo objaviti savjet koji odražava filozofiju poslovanja Biolifec60 d.o.o., ali oni nikako nisu namijenjeni zamjeni za profesionalni medicinski savjet i ne smije se na njih oslanjati kao na zdravstveni savjet. Prodavatelj uvijek preporuča da Kupac potraži mišljenje liječnika ili drugog kvalificiranog zdravstvenog radnika u vezi s osobnim zdravljem ili zdravstvenim stanjem.

Kupac je obavezan držati se uputa za uporabu proizvoda, u suprotnom Prodavatelj ne snosi odgovornost.

Kupac preuzima punu odgovornost za svoje zdravlje, život i dobrobit, kao i za zdravlje, živote i dobrobit svoje obitelji i djece, kao i za sve odluke sada ili u budućnosti.