KVANTNI UČINAK C60 NANO FULERENA

Jedna molekula C60 velika je približno 1 nanometar. Molekule u rasponu veličine nanoskale iznimno su snažne u biološkim sustavima zbog svoje sposobnosti da se široko rasprše po cijelom tijelu, više ili manje nesputano, sve do substanične razine. Njihova mala veličina također dramatično povećava njihov omjer površine i volumena, nudeći više reakcijskih mjesta, a time i veću reaktivnost. Ali možda je najunikatnija karakteristika molekula nano veličine ona koja se odnosi na njihov “kvantni” učinak. Molekule na nanoskali imaju ono što je poznato kao “dvojnost val-čestica”, što znači da imaju i fizička svojstva i vibracijska svojstva.

Ovo je značajno, budući da se CIJELA molekularna biologija odvija na nanoskali, s informacijama koje putuju prvo kao valni oblik ili “vibracijska frekvencija”, a zatim kao fizikalno-kemijska reakcija. To je također razlog zašto su 3D oblik i veličina nano molekule kritični.

Možda je jedna od najintrigantnijih i najuvjerljivijih teorija o korisnim učincima C60 u biološkim sustavima kvantni učinak njegove vibracijske frekvencije. Kao ikozaedar i jedno od 5 prirodnih platonskih tijela koje uključuje omjer zlatne sredine (aka “Phi)”, elektromagnetska frekvencija C60 vibracije ima visoko rezonantan i harmonizirajući učinak na žive sustave. Takve vibracije krutih tijela koje uključuju omjer zlatne sredine, posebno one s 5-strukom i 6-strukom simetrijom peterokuta i šesterokuta, daju učinak “uređenosti” susjednim molekulama vode i induciraju “koherenciju”. Od 5 Platonovih tijela, nije sasvim slučajno da ikozaedar predstavlja zemljani element Vodu.

Budući da su živi organizmi većinom voda, a većina stanične signalizacije odvija se kroz medij vode, ova “koherencija” omogućuje fiziološkim procesima tijela da se odvijaju s vremenom, redoslijedom i preciznošću potrebnom za optimalnu ekspresiju DNK, popravak, transkripciju, odvijanje proteina, stanice dioba i apoptoza. Zapravo, danas je jedan od kriterija koji se koristi za procjenu bilo kojeg čvrstog nanomaterijala koji se razmatra za biološku implantaciju njegova 3D struktura i geometrija. Nimalo slučajno, istraživanja u području bio-nanotehnologije pokazala su da su molekule koje u svojoj strukturi imaju omjer zlatne sredine, poput C60, iznimno biokompatibilne unutar živih sustava.

Činjenica da molekula C60 ima istu pentagonalnu i heksagonalnu strukturu kao i tjelesni prijenosni protein poznat kao “klatrin” također je od posebnog interesa za farmaceutsku industriju. Sa svojim oblikom i simetrijom koja je doslovno “ugljična kopija” ove urođene biomolekule koja se sama sastavlja, C60 je vrlo atraktivan kandidat za ciljanu isporuku lijekova.